Kullanıcı Deneyimi (UX)

Göz izleme tekniği, arayüzler veya ürünlerle etkileşimin arkasındaki insan davranışını ortaya koyan ve optimizasyon potansiyelini ortaya çıkaran çekici objektif veriler sağlar. Kullanıcı Deneyimi (UX) ve İnsan-Bilgisayar Etkileşimi (HCI) araştırmacıları, göz izlemenin benzersiz değerini uzun zamandır tanıyorlar ve artık inovasyon süreçlerine kolayca entegre edilebiliyorlar.