Göz Takip Sistemleri ve Biyometrik Sensörler insan performansının önemli olduğu üretim hatlarında çalışan personelin verimliliğini artırmak ve tecrübesiz personelin eğitim süresini kısaltmak için kullanılmaktadır. Eğitim ve performans değerlendirme çalışmalarına göz takip sistemlerini entegre ederek verimliliği artırabilirsiniz. Biyometrik Sistemleri kullanarak çalışanlarınızın olası meslek hastalıklarından ve iş kazalarından kaçınmalarını sağlayabilirsiniz.