• Göz Takibi Cihazları;

  • Öğrenme stratejileri üzerine,
  • Eğitim materyallerinin testinde,
  • Problem çözme yeteneklerinin araştırılmasında,
  • Bilgi işleme örneklerinde,
  • Çoklu öğrenme ortamlarında,
  • Özel eğitim çalışmalarında kullanılmaktadır.