Klinik Araştırma

Klinik Araştırma

Klinik psikoloji araştırmalarından elde edilen ampirik sonuçlar, uzmanların etkili müdahaleler geliştirmesinde önemli bir rehber görevindedir. Bu, yaşamları iyileştiren, etkileşimleri ve sosyal ilişkileri geliştiren, bağımlılıkların üstesinden gelen ve çok çeşitli zihinsel sağlık sorunları olan hastalara yardımcı olan kanıtlanmış ve güvenilir sonuçlara yol açar.

Hem tanı hem de psikoterapi üzerine yapılan son araştırmalar, araştırmacıların ve uygulayıcıların EEG, göz izleme gibi biyometrik sensörlerin günlük veri toplama süreçlerine entegre etmelerine olanak tanıyan teknolojideki ilerlemelerden yararlanmıştır. Bu, EEG ile birleştirilmiş sanal gerçekliğin (VR), göz izlemenin kullanımıyla beraber kliniklere ve katılımcı dostu ortamlara götürülebilecek taşınabilir ekipmanların geliştirilmesini içerir.

Beyin dalgaları ve göz hareketlerindeki eksiklikler ile altta yatan çeşitli beyin bozuklukları ve yaralanmaları arasında güçlü bir bağlantı vardır. Klinik araştırmacılar, bilişsel bozulmaya yönelik biyobelirteçleri keşfetmek için biyometrik cihazları kullanır ve tanı, rehabilitasyon ve tedavi için yeni araçlar sağlar.

No Image Found