Gelişim Psikolojisi

Gelişim Psikolojisi

Gelişim psikologları, bebeklikten çocukluğa ve ergenliğe, yetişkinliğe ve ileri yaşlara kadar bireyin tüm yaşam boyunca biliş, duygu, sosyal işleyiş ve davranışlarının nasıl geliştiğini inceler. Dikkat, motivasyon, uyku, dil öğrenme, farklı uyaranlara verilen tepkiler gibi zihnin farklı yönlerinin zaman içinde nasıl değiştiğini ve bu değişkenlerin nedenlerini araştırır.

Bu fenomeni keşfetmek için rahat, stabil ve uyarlanabilir fizyolojik sensörleri ve kullanılan tüm cihazların doğru senkronizasyonu, araştırmayı hem araştırmacı hem de katılımcı için daha sorunsuz hale getirmenin anahtarıdır. Bu özellikle bebek veya çocuk katılımcı popülasyonlarında veya atipik nörolojik gelişime sahip bireylere yönelik araştırmalarda kritik öneme sahiptir.

Göz izleme, EEG, GSR gibi biyometrik sensörler gelişimsel psikoloji araştırmacılarına çocuğun zihnine girme ve yeteneklerin ne zaman ortaya çıktığını ve zaman içinde nasıl geliştiklerini belirleme olanağı sağlar.

EEG (elektroensafalografi), göz takibi gibi biyometrik sensörlerle yapılan araştırmalar sayesinde; görsel algı, eylem kontrolünün geliştirilmesi, sosyal biliş ve etkileşim, okülomotor fonksiyon gelişimi, dil edinimi, otizm spektrum bozukluğu ve DEHB’nin erken tanısı gibi alanlarda klinik gelişim araştırmaları yürütülebilir.

No Image Found