İnsan Faktörü ve Mühendislik

İnsan Faktörü ve Mühendislik

İnsan Faktörleri araştırması, özellikle havacılık, otomotiv ve endüstriyel alanlarda insan-makine ve insan-teknoloji etkileşimlerinin tasarımını ve analizini kapsamaktadır. Kullanıcının çevreye tepkisini, davranışını, yorgunluk düzeylerini, bilişsel yükünü ve teknolojik etkileşimler sırasında ortaya çıkabilecek diğer bilişsel süreçleri incelemeyi amaçlamaktadır.

Araştırma senaryoları, çoklu duyusal yöntemlerin kullanımını ve aralarında hassas senkronizasyonu gerektirdiğinden karmaşıktır. Amaç, ilgili bilişsel fizyolojik süreçleri anlamak ve ürünleri, arayüzleri ve prosedürleri geliştirmek için tasarım değişiklikleri önermektir.

İnsan sezgisini, etkileşimini ve tasarımdaki gelişmeleri ölçmek, sistemleri kullanırken ve geliştirirken insan unsurunu anlamanın anahtarıdır. Göz izleme, EEG gibi biyometrik sistemler insanların her sistem, makine ve süreçle nasıl etkileşime girdiğini görmemize yardımcı olur.

No Image Found