Behiç Alp Aytekin

“Disiplinlerarası bir yaklaşım ile yoğunlaştığımız bilimsel araştırmalar dahilinde, İletişim Fakültesi bünyesinde medya ve iletişim çalışmaları kapsamlarına odaklanmak amacıyla İleri Medya Teknolojileri Laboratuvarımızı (AMT-LAB) kurduk. Bu süreçte, Bilten’den tedarik ettiğimizTobii Pro Eye Tracker Glasses 2 ve Shimmer GSR+ cihazlarımız, merkezimizin bel kemiğini oluşturuyor. Biyometrik veri toplama cihazlarımızın varlığı ve araştırma kapasitesi sayesinde, hem nitel hem nicel ölçekte; reklam, görsel tasarım, halkla ilişkiler alanlarında ulusal ve uluslararası literatürde henüz çok az sayıda yer alan medya ve iletişim kapsamları odaklı biyometrik alan çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu süreçte önemli bir paydaşımız olarak Bilten’den aldığımız teknik destek ve bilgi birikimi, çalışmalarımızı sağlıklı ilerletmek konusunda bizlere çok destek oluyor.”

No Image Found